Popularyzacja

Wczesnośredniowieczne osadnictwo Równiny Łukowskiej w świetle badań archeologicznych

Równina Łukowska jest mezoregionem fizycznogeograficznym położonym w Polsce środkowo-wschodniej (ryc. 1). Wchodzi ona w skład makroregionu Niziny Południowopodlaskiej i zajmuje powierzchnię około 2,5 tys. km2. Jest to płaski, piaszczysty i dość zabagniony obszar pokryty głównie mało urodzajnymi glebami bielicoziemnymi, płowymi i bagiennymi… Reklamy

Archeologiczna Wiosna 2015, czyli Majówka w Biskupinie

Archeologiczna Wiosna, czyli oficjalne rozpoczęcie sezonu w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, to stały punkt w kalendarzu naszych wiosennych wyjazdów już od wielu lat. I w tym roku nie mogliśmy sobie pozwolić, by udział w tym wydarzeniu mógł nas ominąć. Jak zwykle sporo się działo!

O przeszłości w ramach „Laboratorium Przyszłości”

Z niemal wiosennym lutym Koło Naukowe Archeologii Doświadczalnej pożegnało się, jak to w naszym zwyczaju, w sposób bardzo aktywny. W ostatnią sobotę tego miesiąca uczestniczyliśmy bowiem w od dawna już planowanym „Laboratorium Przyszłości” na Politechnice Warszawskiej. Działo się!

Z wizytą w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie

Nadszedł listopad, a wraz z nim niespodziewana możliwość popularyzacji archeologii wśród najmłodszych. Koło Naukowe Archeologii Doświadczalnej dostało zaproszenie na obchody 30-lecia Szkoły podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie i po prostu nie mogliśmy sobie odmówić obecności w tymże miejscu. Spakowaliśmy nasz sprzęt, paru ludzi oraz zapas dobrego humoru do samochodu i bez wahania […]

Architektura cerkiewna Włodzimierza Wołyńskiego w XII – XIII w.

Z terenu Włodzimierza Wołyńskiego i z jego najbliższej okolicy znanych jest obecnie siedem zabytków architektury sakralnej pochodzących z XII i XIII stulecia, z których dwa (cerkiew św. Bazylego Wielkiego i sobór Zaśnięcia Bogurodzicy) zachowały się do dnia dzisiejszego. Niemal wszystkie z nich, bo aż sześć obiektów, wzniesiono z cegły, a tylko jeden (świątynia z uroczyska […]

Zarys stanu badań nad wczesnośredniowieczną murowaną architekturą sakralna Rusi Halickiej

Z obszaru Rusi Halickiej obecnie znane są relikty 14 świątyń murowanych, datowanych na okres od początku XII do połowy XIII w. Zdecydowana większość z nich, bo aż 10 obiektów (w tym jeden zachowany do dnia dzisiejszego), znajduje się na terenie zespołu osadniczego wczesnośredniowiecznego Halicz lub w jego okolicy. Pozostałe zabytki odkryto w Przemyślu, Dźwinogrodzie (rejon […]

Drewniana architektura cerkiewna Rusi Halickiej i Wołyńskiej w okresie wczesnego średniowiecza

Początki badań nad drewnianą architekturą sakralną południowo-zachodnich rubieży Rusi Kijowskiej sięgają końca XIX w. W latach osiemdziesiątych tego stulecia Izydor Szaraniewicz i Leon Ławrecki natrafił na terenie podhalickiej wsi Kryłos na pozostałości dwóch wczesnośredniowiecznych cerkwi drewnianych.